Преподавател, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Ирена Младенова има над 20 години опит в частния и публичния сектор, от които 6 години във водещи международни консултантски компании (Kearney, PwC) по проекти за клиенти – местни и регионални лидери в редица страни от Източна Европа в различни сектори (потребителски стоки, банков сектор, хранително-вкусова промишленост, търговия с бързооборотни стоки, инфраструктура).

Ръководила е проекти по структуриране и преструктуриране на процеси (производство, маркетинг, администрация), стратегии за оптимизиране разходите за доставки, анализ и оптимизиране на продуктово портфолио, оценка и планиране на нови продукти и навлизане на нови пазари. Има опит в работа по съгласуване и развитие на организационна структура и стратегия, разработване на тактически и бизнес планове. Участвала е в оценка потенциала на бизнеса (търговски дю дилиджънс) при сделки за придобиване – както от страната на продавача, така и от страната на купувача. Била е ръководител корпоративно развитие и член на управленския екип в регионална компания, предоставяща енергийни услуги. Работила е 5 години в публичния сектор като съветник в Министерство на икономиката и Администрация на Президента, както и като служебен заместник-министър на икономиката (2013 г., 2014 г. и 2021 г.).

Ирена е преподавател в Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, където води курсове по „Организационна промяна и развитие“, „Маркетинг“, „Стратегически маркетинг“. Научните ѝ интереси са в областта на организационна промяна и развитие, организационна култура, управление, предприемачество, иновации, маркетинг.

Развива консултантска практика.

 

Ръководство за

Всичко, което трябва да знаете за EGO Awards®. Свалете безплатно пълния наръчник и спестете време!

кандидатстване