Ръководство
за участие

Подготвихме ръководство за кандидатстване на EGO Awards® 2022, който съдържа подробна информация за целия процес на кандидатстване, условия и ключови дати.